Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

notreadytodie
Chcesz mieć coś na całe życie – zrób sobie tatuaż, bo z miłością różnie bywa.
notreadytodie
5879 5cf4 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul

February 21 2017

notreadytodie
2585 e3e7 390
Reposted frombotanyplay botanyplay viasalami salami
notreadytodie
7117 3493 390
Reposted fromnotnow notnow viagronsaker gronsaker
notreadytodie
4768 b991 390
Reposted fromvounsky vounsky viascorpix scorpix
notreadytodie
6583 f388 390
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viascorpix scorpix
notreadytodie
notreadytodie
9804 0262 390
Reposted fromCsengee Csengee viamuviell muviell
notreadytodie
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viasilence89 silence89
notreadytodie
3368 5718 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viakerosine kerosine
notreadytodie
1490 36fa 390
Reposted fromEllaElla EllaElla viastraconyczas straconyczas
notreadytodie
6254 3e8e 390
standard
Reposted fromdestienne destienne viastraconyczas straconyczas
notreadytodie
5945 7842 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastraconyczas straconyczas
8845 9253 390
Reposted fromsunlight sunlight viasatyrlane satyrlane
notreadytodie
2374 78e3 390
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaqcharska qcharska
notreadytodie
3445 295f 390
notreadytodie
8164 8af0 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamisery misery
notreadytodie
4154 ccf2 390
Reposted fromdailylife dailylife viamisery misery
notreadytodie
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viadusz dusz
notreadytodie
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl